GELASAN s.r.o.

Jak pracujeme?

Především rychle a efektivně

  1. Před samotnou sanací provedeme posouzení stavu Vašeho zdiva a to vizuálně i za pomoci nejmodernějších přístrojů
  2. Na základě přesně naměřených hodnot, vypracujeme cenovou kalkulaci sanace a návrh smlouvy o dílo.
  3. V individuálně dohodnutém termínu, provedeme sanaci pomocí WETBRICK gelu a to v nejkratším možném čase
  4. Po dokončení prací, provedeme důkladnou kontrolu a podepíšeme předávací protokol s potvrzením 10 leté záruky.
  5. Finalizace – vysoká kvalita díla je pro nás samozřejmostí – po uplynutí přiměřené doby po skončení sanace provedeme opětovnou kontrolu vlhkosti zdiva
GELASAN s.r.o.